محققان این شرکت از فارغ التحصیلان رشته شیمی آلی و زیست شناسی گرایش تغذیه گیاهی هستند که بطور تخصصی در زمینه مواد شیمیایی که در بخش کشاورزی بعنوان کود های میکرو مغذی،به خصوص آهن، مورد مصرف قرار می گیرند، پژوهش و فعالیت می کنند. به عنوان مثال فعالیت های متنوعی بر روی کودهای Fe-EDTA و Fe-EDDHA و Fe-EDDHSAM و Fe-EDDHSA و Fe-HEBD از نظر محاسن ، معایب ، سنتز و… در سالیان گذشته در این مجموعه انجام شده است. با توجه به مشکلات کود آهن از خانواده EDDHA ، این مجموعه اقدام به معرفی ترکیب جدیدی بنام اختصاری Fe-EDDHSAM نموده است که می تواند بعنوان کود آهن مورد مصرف قرار گیرد.

اهم فعالیت های این مجموعه عبارتند از :

  • تولید نیمه صنعتی اتیلن دی آمین از روش دلفین

  • تولید صنعتی کلرواستیک اسید(طرح برگزیده در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی)
  • تولید نیمه صنعتی گلایسین(آمینو استیک اسید)

  • تولید نیمه صنعتی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید(EDTA) ونمکهای سدیم و آهن آن

  • تولید کلات بومی شده FeEDDHSAM برای اولین بار در کشور و از سال 1388 
  • ایجاد دانش فنی و تولید نیمه صنعتی EDDHA , EDDHSA , HBED  از سال  1393

  • اولین آزمایشگاه همکار موسسه تحقیقات آب و خاک جهت آنالیز کلات های FeEDDHA، FeEDDHSA، FeHBED از سال 1392