تعریف کود و اهمیت استفاده آن در کشاورزی

با توجه به مطالبی که در مقاله قبلی در ارتباط با اهمیت تغذیه گیاهی گفته شد، در این مطالعه به تعریف کود و اهمیت استفاده آن در کشاورزی می پردازیم. به طور کلی، وارد کردن مواد و نهاده های مختلف به نظام های کشاورزی به منظور بالا بردن حاصلخیزی خاک باعث افزایش سیر انرژی در این نظام می گردد. حاصلخیزی خاک توصیف کننده توانایی و قابلیت خاک برای تأمین شرایط رشد پایا، بهینه و مطلوب گیاه است. در کشاورزی امروز، کودهای شیمیایی با هدف تامین ظرفیت خاک جهت ایجاد محیط شیمیایی مناسب و وضعیت تغذیه ای خوب برای گیاهان، به نحوی که به فرآیندهای مفید فیزیکی و بیولوژیک که در چرخه عناصر غذایی نقش دارند آسیبی وارد نشود، استفاده می شوند.

فهرست مقاله

مقدمه تعریف کود

عناصر غذایی جهت تولید محصول و غذای سالم برای جمعیتی که به صورت دائم در حال افزایش است، ضروری می باشد. بنابراین عناصر غذایی بخشی حیاتی از کشاورزی پایدار می باشند که برای رشد بهینه گیاه باید در مقدار مناسب و در حد متعادل در دسترس گیاه، قرار گیرند. خاک ها دارای ذخیره ای طبیعی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند که حجم زیادی از این عناصر به صورت غیر قابل استفاده برای گیاه می باشند و نمی توانند تمامی نیازهای گیاه را فراهم سازند. بنابراین کودها برای تامین عناصر غذایی که مقدار آنها در خاک کافی نیست، طراحی شدند. در واقع کشاورزان و تولیدکنندگان زراعی و باغی به منظور تقویت زمین های کشاورزی، بهبود حاصلخیزی خاک و در پی آن افزایش تولیدات خود از کودها استفاده می کنند. از دیر باز نقش و جایگاه کودها در حفظ باروری و حاصلخیزی خاك شناخته شده است. اما با پیشرفت هاي رخ داده در حوزه هاي مختلف علوم کشاورزي خصوصاً ورود ارقام پر محصول به بازار، کود به عنوان عاملی برای تولید بیشتر در واحد سطح تبدیل گردید. در ادامه به ارائه مطالبی در خصوص تعریف کود می پردازیم.

تعریف کود و اهمیت آن در کشاورزی

تعریف کود

کودها در مفهوم کلی، محصولاتی هستند که سطوح مواد مغذی موجود در گیاه و/یا خواص شیمیایی و فیزیکی خاک را بهبود می‌بخشند و در نتیجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم رشد، عملکرد و کیفیت گیاه را افزایش می‌دهند. کودها به منظور تکمیل ذخیره مواد غذایی طبیعی خاک به کار می روند و مصرف آنها برای افزایش عملکرد در واحد سطح لازم است. طبق اولین تعریف در آلمان فدرال، کودها موادی هستند که استعمال آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم جهت تسریع نمو گیاهان زراعی مفید است و موجب افزایش محصول یا بهبود کیفیت آنها می شوند.

ویژگی های کود

کودها چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

هر ماده طبیعی یا مصنوعی که شامل حداقل 5 درصد از یک یا تعدادی از سه عنصر تغذیه ای اولیه (N، P2O5 و K2O) باشد می تواند کود نامیده شود. علاوه بر مقدار عناصر مغذی در کودها، کیفیت فیزیکی آنها با دانه بندی، سختی و چگالی، میزان مقاومت در برابر رطوبت و صدمات فیزیکی و درجه کلوخه شدن آنها مشخص می شود. از نظر حضور عناصر و ترکیبات آلاینده نیز نباید از حدود مجاز تجاوز کنند. شما میتوانید با مطالعه مقاله پنج واقعیت مهم در مورد کودها، اطلاعات مفید بیشتری کسب نمایید.

دسته بندی کودها

دسته بندی کودها

کودها بر اساس ترکیبات شیمیایی آنها به این صورت طبقه بندی می شوند:

  • کودهای شیمیایی که شامل ترکیبات غیر آلی یا آلی سنتزی می باشند.
  • کودهای آلی شامل ضایعات حیوانی، محصولات حاصل از تجزیه بقایای گیاهی (کمپوست، پیت) یا محصولات حاصل از تصفیه فاضلاب (کمپوست زباله شهری، لجن فاضلاب).
  • اصلاح کننده های خاک سنتزی، محصولاتی که عملکرد اصلی آنها بهبود خصوصیات فیزیکی خاک است از جمله تهویه و انتقال آب.

همچنین کودها بر اساس محتوای عناصر غذایی به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

  • کودهای تک عنصری یا ساده که حاوی فقط یک عنصر غذایی باشد، مانند اوره که تنها از لحاظ نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد.
  • کودهای ترکیبی یا مرکب که حاوی بیش از یک عنصر غذایی می باشند از جمله چندین عنصر غذایی اولیه و گاهی اوقات نیز ریز مغذی ها. مانند نیتروفوسکا که دارای نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. برخی از آنها حاوی عناصر پر مصرف گیاه (ماکرو المنت) و برخی نیز حاوی عناصر کم مصرف گیاه (میکرو المنت) می باشند.
  • کودهای کامل که به کود هایی اطلاق می شود که مجموع عناصر ماکرو و میکرو را با هم و به نسبت متناسب دارا باشند.

به طور کلی، کودها محصولاتی هستند که در مقادیر زیاد در سراسر جهان برای محصولات کشاورزی و باغی در مقیاس بزرگ استفاده می شوند که به دو صورت جامد و مایع می توانند موجود باشند. در مقاله بعدی در مورد کودهای شیمیایی و انواع آن توضیحاتی ارائه خواهد شد.

سبد خرید
  • سبد خرید خالی است!
0