کود کلات آهن %6 به همراه پتاس

این محصول از انواع کودهای آهن کلاته شده با کلات ایرانی می باشد با این تفاوت که این محصول علاوه بر دارا بودن 6 درصد آهن، دارای مقدار 8 درصد پتاسیم نیز می باشد و غنی شده با پتاسیم است. فرمولاسیون این کلات نیز بصورت فناورانه و بومی شده مطابق شرابط اقلیمی کشور ایران طراحی و سنتز شده است و از نظر کیفیت، قابل رقابت با کودهای کلاته EDDHA و EDDHSA می باشد. این کلات ایرانی از نظر محدوده پایداری PH، قابل مصرف در محدوده 4 تا 9 است و عمدتا بصورت خاکی مصرف می شود.

فرمولاسیون این کلات نیز بصورت فناورانه و بومی شده مطابق شرابط اقلیمی کشور ایران طراحی و سنتز شده است و از نظر کیفیت، قابل رقابت با کودهای کلاته EDDHA و EDDHSA می باشد. این کلات ایرانی از نظر محدوده پایداری PH، قابل مصرف در محدوده 4 تا 9 است و عمدتا بصورت خاکی مصرف می شود.

فرمولاسیون این کلات نیز بصورت فناورانه و بومی شده مطابق شرابط اقلیمی کشور ایران طراحی و سنتز شده است و از نظر کیفیت، قابل رقابت با کودهای کلاته EDDHA و EDDHSA می باشد. این کلات ایرانی از نظر محدوده پایداری PH، قابل مصرف در محدوده 4 تا 9 است و عمدتا بصورت خاکی مصرف می شود.

احتیاط و هشدارها

دور از نور و در محیط خشک و خنک و همچنین دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

اطلاعات محصول

شماره ثبت ماده کودی6127
شماره پروانه بهره برداری82366
وزن1 کیلوگرم
تاریخ انقضا4 سال پس از تولید

میزان مصرف

محصولمیزان مصرف
درختان میوه جوان5-12 گرم / درخت
درختان میوه جوان5-12 گرم / درخت
درختان میوه جوان5-12 گرم / درخت
درختان میوه جوان5-12 گرم / درخت
درختان میوه جوان5-12 گرم / درخت
سبد خرید
  • سبد خرید خالی است!
0
کود کلات آهن %6 به همراه پتاس
کود کلات آهن %6 به همراه پتاس
260,000 تومان
- +